جستجو
 
  
کتاب 100 مسئله در فیزیک کلاسیک اولین کار مشترک انتشارات فاطمی و اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران است.   ادامه....
شیوه نامه جشنواره فیزیک

بایگانی مجلات رشد آموزش فیزیک 
آرشیو مقالات دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

شورای برنامه ریزی
معصومه شاهسواری           رئیس اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران( رئیس کنفرانس)

دکتر منصور وصالی           دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(دبیر کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس)

مهدی سیفی                       دبیرخانه راهبری کشوری درس فیزیک (دبیر کمیته علمی دومین کنفرانس)

دکتر سیامک خادمی            دانشگاه زنجان(دبیر اجرایی کنفرانس)

اسفندیار معتمدی                 بازرس اتحادیه

رضا خاکسار                     خزانه دار اتحادیه


کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک

احمد احمدی                      سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی 

اسفندیار معتمدی                 اتحادیه انجمن‌های عامفا

افشین  نمیرانیان                  دانشگاه علم و صنعت

حشمت یاحقی                   دبیرخانه راهبری کشوری درس فیزیک

سیامک خادمی                  دانشگاه زنجان

سیما قاسمی                      پژوهشگاه دانشهای بنیادی

فاطمه احمدی                    دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

محمد تقی طهرانچی             دانشگاه شهید بهشتی

محمد مهدی صدیقی‌خویدک     نماینده انجمن‌های معلمان فیزیک استان‌ها

محمود  امانی طهرانی          سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 

مهدی خاکیان قمی               دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کمیته  علمی دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

اسماعیل حیدری فرد              دبیر فیزیک منطقه 7 شهر تهران

اکرم  بیات                         دبیر فیزیک شهرستان ایجرود

روح‌اله خلیلی بروجنی            سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سمیرا بهرامی                     دبیر فیزیک و عضو گروه آموزشی شهرستان‌های تهران

سیامک خادمی                    دانشگاه زنجان

سید سعید سبحانی                  نماینده اتحادیه انجمن‌های عامفا

سیروان مردوخی                  نماینده انجمن‌های معلمان فیزیک استان‌ها

شاهرخ لقایی                       نماینده اتحادیه انجمن‌های عامفا

فرهاد  خوئینی                     دانشگاه زنجان

محمد حسین  نیکونژاد             دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

هاجر حیدری                       دبیر فیزیک و مسئول پژوهش‌سرای شیخ اشراق

کمیته اجرایی

عبدالحسن بصیره               مدیراجرایی دبیرخانه

اسفندیار معتمدی                مسئول برنامه تقدیر از پیشکسوتان

الهام متقی                         مسئول امور ثبت نام و پذیرش الکترونیکی

حسین کوشا                       مسئول امور اسکان

رضا خاکسار                    مسئول امور میهمانان ویژه و هدایا

رضا صفرپور انبوهی          مسئول امور پذیرش- مالی

زهرا امیرصادقی                مسئول امور پذیرش – تغذیه

سپیده صمیمی                      پذیرش - فوق برنامه

شاهرخ لقایی                       پذیرش – تغذیه

صفیه رضایی                     پذیرش- مالی و ویراستاری مقالات

عباس دهکردی                   مسئول امور تشریفات

علیرضاصفری                    روابط عمومی دانشگاه

فرح مرادخانی                     پذیرش- فوق برنامه

محبوبه حسنی                     پذیرش و ثبت نام

محمد حسن بیاتانی                مسئول امور پذیرش- فوق برنامه

محمدعبدالحسینی                  روابط عمومی دانشگاه

مریم دلخوش                       مسئول امور تقدیرنامه

مژده مساح                         ویراستار چکیده انگلیسی

منیره سادات آبیار                 پذیرش – اسکان

منیژه رهبر                        ویراستاری چکیده انگلیسی مقالات

مهدی سیفی                       مسئول امور نمایشگاه

مهدی نارنگی فر                 پذیرش- اسکان

مهرناز طلوع شمس             ویراستاری مقالات

مهری حیدری                   پذیرش – اسکان

مهسا جلیلی                       مسئول امور پذیرش- کارگاه ها

نصراله افاضل                  ویراسناری چکیده فارسی مقالات وارزیابی کنفرانس

سایر همکاران

حازم فریپور، مرتضی محمدی وند خوشخو، فاطمه رحمانی، مهدی باقرپور، الهه نبی لو، سیمین طاهری، فاطمه اسماعیل نژاد، نسیم محمدی،  نگین زه سازیان، آرش حاجی،  سمیرا داودی نیا، علیرضا بیات، بابک مشمولی، نرگس عسگری خواه،  نگین مهین فر، زهره نیک خواه اقدم،  سارا نوایی، گلناز معصومی، سارا سادات زگرد، ثنا رحمن ستایش، سعیده رحمن ستایش، فاطمه هاشمی نیاری، آتنا درخشان، سیمین طاهری،  مونا حیدری، بهناز نعیمی، زهرا پهلوان، بهاره نور محمدی، مریم نظری، لیلا زیبایی، و جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان، موسسه آموزش عالی صوفی رازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و جمعی از همکاران دانشگاه صنعتی امیر کبیر و اداره آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های تهران که ما را در این کار یاری نمودند.


گالری عکس

برای مشاهده برخی عکس های کنفرانس دوازدهم اینجا را کلیک کنید.

پوستر کنفرانس

برای دانلود پوستر کنفرانس اینجا را کلیک کنید.
حامیان کنفرانس

وزارت آموزش و پرورش

مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معاونت فناوری ریاست جمهوری

مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص)

دبیرخانه راهبری کشوری درس فیزیک

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

موسسه فرهنگی فاطمی

سازمان انرژی اتمی

 انجمن فیزیک ایران

دانشگاه زنجان

 

 

بدینوسیله از کلیه حامیان مادی و معنوی، ارائه دهندگان مقاله، دبیران فیزیک، اساتید و دانشجویان، همکاران کمیته‍ های علمی و اجرایی، ریاست، معاونین و جمعی از کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، افراد حقیقی و حقوقی، موسسات، شرکت ها، صنایع  که ما را در برگزاری این کنفرانس یاری کردند قدردانی می شود.

چکیده مقالات

برای دانلود چکیده مقاله  اینجا را کلیک کنید.

آرشیو مقالات

برای دانلود مقالات کامل اینجا را کلیک کنید